บริการเช่าพื้นที่และ Account

 • New

  สร้างแอคเคาท์ Email ตามด้วยชื่อโดเมน
 • Special

  Email Marketing หรือ Bomb mail
 • Recommend

  เช่าโดเมน
 • Recommend

  เช่าพื้นที่ Hosting
Popular

พื้นที่ 10 GB

x,xxx x,xxx บาท/ ปี
 • 2GB RAM
 • 2Core CPU
 • พื้นที่เว็บไซต์ 10 GB
 • พื้นที่อีเมล์ 1 GB

พื้นที่ 100 GB

x,xxx x,xxx บาท/ ปี
 • 2GB RAM
 • 2Core CPU
 • พื้นที่เว็บไซต์ 100 GB
 • พื้นที่อีเมล์ 1 GB

พื้นที่ 200 GB

x,xxx x,xxx บาท/ ปี
 • 2GB RAM
 • 2Core CPU
 • พื้นที่เว็บไซต์ 200 GB
 • พื้นที่อีเมล์ 1 GB
Popular

พื้นที่ 10 GB

x,xxx x,xxx บาท/ ปี
 • 4GB RAM
 • 4Core CPU
 • พื้นที่เว็บไซต์ 10 GB
 • พื้นที่อีเมล์ 1 GB

พื้นที่ 100 GB

x,xxx x,xxx บาท/ ปี
 • 4GB RAM
 • 4Core CPU
 • พื้นที่เว็บไซต์ 100 GB
 • พื้นที่อีเมล์ 1 GB

พื้นที่ 200 GB

x,xxx x,xxx บาท/ ปี
 • 4GB RAM
 • 4Core CPU
 • พื้นที่เว็บไซต์ 200 GB
 • พื้นที่อีเมล์ 1 GB

Email Marketing

การทำตลอดด้วย E-mail หรือที่เรียกกันว่า (Bomb Mail) การส่งเมล์ถึงเป้าหมายทีละหลายๆเมล์พร้อมกันจากต้นทาง (ไม่ใช่การ CC) เป็นเครื่องมือการตลาดที่มุ่งเน้นสร้างฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่าโดย

 • 1,001 - 5,000 E-Mails ราคา 2,000.-
 • 5,001 - 10,000 E-Mails ราคา 4,000.-
 • 10,001 - 20,000 E-Mails ราคา 7,800.-
 • 20,001 - 50,000 E-Mails ราคา 9,000.-
 • 50,001 - 100,000 E-Mails ราคา14,000.-

Email Account

Google (Gmail)

1,900 บาท / account / ปี
พื้นที่ 30 GB

Contact us

แบรนด์ ZOHO

850 บาท / account / ปี
พื้นที่ 5 GB

Discover

แบรนด์ ZOHO

2,500 บาท / acc / ปี
พื้นที่ 50 GB

Discover

Microsoft

3,000 บาท/acc/ปี
พื้นที่ 50 GB

Discover