บริการสร้าง
ออกแบบเว็บไซต์

โดยทีมงานมืออาชีพออกแบบ ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

โดยทีมงานมืออาชีพออกแบบ ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

โดยทีมงานมืออาชีพออกแบบ ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพ ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

SOCIAL MEDIA

ดูแลสื่อออนไลน์และทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของคุณให้ดียิ่งขึ้น ผ่านทาง Facebook, Instagram, และอื่นๆ

ดูแลสื่อออนไลน์และทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของคุณให้ดียิ่งขึ้น ผ่านทาง Facebook, Instagram, และอื่นๆ

ดูแลสื่อออนไลน์และทำการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของคุณให้ดียิ่งขึ้น ผ่านทาง Facebook, Instagram, และอื่นๆ

ร้านค้าออนไลน์

ออกแบบและสร้างร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ตามความต้องการ เพื่อให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นจากช่องทางออนไลน์ และดูแลเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องทุกๆเดือน

ออกแบบและสร้างร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ตามความต้องการ เพื่อให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นจากช่องทางออนไลน์ และดูแลเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องทุกๆเดือน

ออกแบบและสร้างร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ตามความต้องการ เพื่อให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นจากช่องทางออนไลน์ และดูแลเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องทุกๆเดือน

สร้างแอพพลิเคชั่น

ออกแบบและสร้างแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone และ Tablet บนระบบ iOS และ Android เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจของคุณให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

ออกแบบและสร้างแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone และ Tablet บนระบบ iOS และ Android เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจของคุณให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

ออกแบบและสร้างแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone และ Tablet บนระบบ iOS และ Android เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจของคุณให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

VIDEO CONTENT

ทำ Content ในรูปแบบวีดีโอเพื่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว

ทำ Content ในรูปแบบวีดีโอเพื่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดีย
ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว

ทำ Content ในรูปแบบวีดีโอเพื่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทาง
สื่อโซเชียลมีเดียในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว

การจัดการสารสนเทศ

ระบบที่สนับสนุนให้ผู้บริหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมและการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

ระบบที่สนับสนุนให้ผู้บริหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมและการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

ระบบที่สนับสนุนให้ผู้บริหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมและการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

ระบบช่วยวางแผนและจัดการองค์กร

ระบบที่ช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบที่ช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบที่ช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้น

ระบบช่วยคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน

ระบบช่วยคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน

ระบบช่วยคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

บริการสร้างออกแบบเว็บไซต์คุณภาพ

โดยทีมงานมืออาชีพ บริษัท SITS39

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เรามีทีมงานช่วยออกแบบ และดูแลเว็บไซต์ของคุณอย่างมืออาชีพ ตามความต้องการของลูกค้า เราเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ในด้านเว็บไซต์ของเราในการ สร้าง ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์อย่างมืออาชีพให้แก่คุณ ขอคำปรึกษาเพื่อจัดทำเว็บไซต์ โทร : 092-263-1463 หรืออีเมล์ : mkt@sits39.com

Mobile Application

ราคาเริ่มต้น
฿3,500/เดือน

Digital Marketing

ราคาเริ่มต้น
฿3,000/เดือน

Web
Development​

ราคาเริ่มต้น
฿3,500/เดือน

E-commerce

ราคาเริ่มต้น
฿5,500/เดือน

Media marketing

ราคาเริ่มต้น
฿5,000/เดือน

Management Information System (MIS)

ราคาเริ่มต้น
฿8,500/เดือน

Enterprise Resource Planning (ERP)

ราคาเริ่มต้น
฿8,500/เดือน

Carbon Footprint Calculation

ราคาเริ่มต้น
฿3,500/เดือน

Mobile Application

ราคาเริ่มต้น
฿3,500/เดือน

Digital Marketing

ราคาเริ่มต้น
฿3,000/เดือน

Web Development​

ราคาเริ่มต้น
฿3,500/เดือน

E-commerce

ราคาเริ่มต้น
฿5,500/เดือน

Media Marketing

ราคาเริ่มต้น
฿5,000/เดือน

Management Information System (MIS)

ราคาเริ่มต้น
฿8,500/เดือน

Enterprise Resource Planning (ERP)

ราคาเริ่มต้น
฿8,500/เดือน

Carbon Footprint Calculation

ราคาเริ่มต้น
฿3,500/เดือน

Mobile Application

ราคาเริ่มต้น
฿3,500/เดือน

Digital Marketing

ราคาเริ่มต้น
฿3,000/เดือน

Web
Development​

ราคาเริ่มต้น
฿3,500/เดือน

E-commerce

ราคาเริ่มต้น
฿5,500/เดือน

Media marketing

ราคาเริ่มต้น
฿5,000/เดือน

Management Information System (MIS)

ราคาเริ่มต้น
฿8,500/เดือน

Carbon Footprint Calculation

ราคาเริ่มต้น
฿3,500/เดือน

Enterprise Resource Planning (ERP)

ราคาเริ่มต้น
฿8,500/เดือน

เป้าหมายของเรา

บริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์
ดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จและ
มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นบนโลกออนไลน์

ฟรี ออกแบบเว็บไซต์

บริการทำเว็บไซต์ ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยเทมเพลทที่ทันสมัย

ฟรี จดโดเมน (ชื่อเว็บไซต์)

ให้คุณได้มีชื่อเว็บไซต์เป็นของคุณเอง ที่คุณตั้งเองไม่ซ้ำใครแน่นอน เราจดโดเมนให้

ฟรี SSL

ระบบความปลอดภัยเว็บไซต์ ในการรับส่งข้อมูลเว็บไซต์คุณปลอดภัย

ฟรี Digital Marketing

พัฒนาทางการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจ เช่น Facebook Fanpage, Instragram

ฟรี ออกแบบเว็บไซต์

บริการทำเว็บไซต์ ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยเทมเพลทที่ทันสมัย

ฟรี จดโดเมน

ให้คุณได้มีชื่อเว็บไซต์เป็นของคุณเอง ที่คุณตั้งเองไม่ซ้ำใครแน่นอน เราจดโดเมนให้

ฟรี SSL

ระบบความปลอดภัยเว็บไซต์ ในการรับส่งข้อมูลเว็บไซต์คุณปลอดภัย

ฟรี Digital Marketing

พัฒนาทางการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจ

เป้าหมายของเรา

บริการออกแบบและสร้างเว็บไซต์
ดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จและ
มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นบนโลกออนไลน์

ตัวอย่างผลงานของเรา

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่ ออกแบบเว็บไซต์กับ SITS39

092-263-1463

mkt@sits39.com

placeholder

บริษัท ซิทส์ 39 จำกัด (สำนักงานใหญ่) 189/11 ซอยสุขุมวิท39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
กรุณายืนยันตัวตน

092-263-1463

mkt@sits39.com

placeholder

บริษัท ซิทส์ 39 จำกัด (สำนักงานใหญ่) 189/11 ซอยสุขุมวิท39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
กรุณายืนยันตัวตน

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
กรุณายืนยันตัวตน

092-263-1463

mkt@sits39.com

placeholder

บริษัท ซิทส์ 39 จำกัด (สำนักงานใหญ่) 189/11 ซอยสุขุมวิท39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110