บริษัท ซิทส์ 39 จำกัด (สำนักงานใหญ่) ทีมงานคุณภาพ

ผู้ให้บริการ สร้างและออกแบบเว็บไซต์ บริการการตลาดออนไลน์ อย่างครบวงจร ให้กับทุกประเภทของธุรกิจ
ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

Management Team

ดร.ชานนท์ วินิจชีวิต

พงศ์ศักดิ์ สกุลลิ้มเจริญ

ดร.ชานนท์ วินิจชีวิต

พงศ์ศักดิ์ สกุลลิ้มเจริญ

Consulting Team

ดร.ภิญญรัตน์ จินดารัศมี

พรชัย สัมมาวุฒธิ

สุรพงศ์ เปียปัน

ดร.ภิญญรัตน์ จินดารัศมี

พรชัย สัมมาวุฒธิ

สุรพงศ์ เปียปัน

Marketing Team

ภาวิกา ผุลละศิริ

อัจฉราพร ชูประเสริฐ

จารุวรรณ สุวรรณดำ

ภาวิกา ผุลละศิริ

อัจฉราพร ชูประเสริฐ

จารุวรรณ สุวรรณดำ

Programming Team

เกียรติพงศ์ ว่องไว

ชนาธิป หะริณพลสิทธิ์

ภูมินทร์ ศรีมหาพรหม

ยุพรัตน์ ชาวชายโขง

วันดี ดอกไม้งาม

เกียรติพงศ์ ว่องไว

ชนาธิป หะริณพลสิทธิ์

ภูมินทร์ ศรีมหาพรหม

ยุพรัตน์ ชาวชายโขง

วันดี ดอกไม้งาม

Media Team

กรกฤต เตมีเจตน์

ศิริวิชญ์ สังขนิมิตร

กรกนก เตมีเจตน์

กรกฤต เตมีเจตน์

ศิริวิชญ์ สังขนิมิตร

กรกนก เตมีเจตน์

Accounting and Coordinating Team

ธันย์ฐิภา อริยวงษ์ไพบูลย์

วิลาวัลย์ สุขอยู่

ณัฐเลขา ศรีพิสุทธิ์

ประภัสสร ตาน้อย

ธันย์ฐิภา อริยวงษ์ไพบูลย์

วิลาวัลย์ สุขอยู่

ณัฐเลขา ศรีพิสุทธิ์

ประภัสสร ตาน้อย

ให้เราติดต่อหาคุณ

หากคุณสนใจบริการใดกรอกข้อมูลรายละเอียดบริการที่ต้องการทราบ
เราจะทำการติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุด
ติดต่อเรา
กรุณายืนยันตัวตน
บริษัท ซิทส์ 39 จำกัด
189/11 ซอยสุขุมวิท39 (พร้อมพงษ์)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เวลาทำการ

9:00 น. – 18.00 น.วัน
จันทร์ – วันเสาร์

ติดต่อเรา

โทร : 092-263-1463

Email: mkt@sits39.com

LINE: @sits39