เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซิทส์ 39 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ผู้ให้บริการ สร้างและออกแบบเว็บไซต์ บริการการตลาดออนไลน์  อย่างครบวงจร ให้กับทุกประเภทของธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซิทส์ 39 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ผู้ให้บริการ สร้างและออกแบบเว็บไซต์ บริการการตลาดออนไลน์  อย่างครบวงจร ให้กับทุกประเภทของธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ซิทส์ 39 จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ผู้ให้บริการ สร้างและออกแบบเว็บไซต์ บริการการตลาดออนไลน์  อย่างครบวงจร ให้กับทุกประเภทของธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง

OUR TEAM

OUR TEAM

พงศ์ศักดิ์ สกุลลิ้มเจริญ

Web Developer

เกียรติพงศ์ ว่องไว

Web Developer

ภูมินทร์ ศรีมหาพรหม

Web Developer

วันดี ดอกไม้งาม

Web Developer

ยุพรัตน์ ชาวชายโขง

Web Developer

ภาวิกา ผุลละศิริ

WordPress Developer

ชนาธิป หะริณพลสิทธิ์

Mobile Application Developer

กู้เกียรติ เจยาคม

Digital Marketer

ชานนท์ วินิจชีวิต

Digital Marketer

ปภัสรา แสงสอดสี

Content Marketer

ธันย์ฐิภา อริยวงษ์ไพบูลย์

Accountant

วิลาวัลย์ สุขอยู่

Accountant

ณัฐเลขา ศรีพิสุทธิ์

Coordinator

ภัสสกาญจน์ ธนบดีศรีโชติ

Coordinator

พงศ์ศักดิ์ สกุลลิ้มเจริญ

Web Developer

เกียรติพงศ์ ว่องไว

Web Developer

ภูมินทร์ ศรีมหาพรหม

Web Developer

วันดี ดอกไม้งาม

Web Developer

ยุพรัตน์ ชาวชายโขง

Web Developer

ภาวิกา ผุลละศิริ

WordPress Developer

ชนาธิป หะริณพลสิทธิ์

Mobile Application Developer

กู้เกียรติ เจยาคม

Digital Marketer

ชานนท์ วินิจชีวิต

Digital Marketer

ปภัสรา แสงสอดสี

Content Marketer

ธันย์ฐิภา อริยวงษ์ไพบูลย์

Accountant

วิลาวัลย์ สุขอยู่

Accountant

ณัฐเลขา ศรีพิสุทธิ์

Coordinator

ภัสสกาญจน์ ธนบดีศรีโชติ

Coordinator

พงศ์ศักดิ์ สกุลลิ้มเจริญ

Web Developer

เกียรติพงศ์ ว่องไว

Web Developer

ภูมินทร์ ศรีมหาพรหม

Web Developer

วันดี ดอกไม้งาม

Web Developer

ยุพรัตน์ ชาวชายโขง

Web Developer

ภาวิกา ผุลละศิริ

WordPress Developer

ชนาธิป หะริณพลสิทธิ์

Mobile Application Developer

กู้เกียรติ เจยาคม

Digital Marketer

ชานนท์ วินิจชีวิต

Digital Marketer

ปภัสรา แสงสอดสี

Content Marketer

ธันย์ฐิภา อริยวงษ์ไพบูลย์

Accountant

วิลาวัลย์ สุขอยู่

Accountant

ณัฐเลขา ศรีพิสุทธิ์

Coordinator

ภัสสกาญจน์ ธนบดีศรีโชติ

Coordinator