คำสั่งแปลงตัวอักษรเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก

เปลี่ยนตัวอีกษร

คำสั่งแปลงตัวอักษรเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก

เป็นการนำ String ใน PHP มาแสดงออกในรูปแบบการแปลงตัวอักษรในกรณีที่ต้องการแปลงชุดข้อมูลนั้นให้อยู่ในรูปแบบตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือตัวอักษรพิมพพ์เล็ก เป็นต้น คำสั่งที่นิยมใช้หลัก ๆ จะมีอยู่ 2 คำสั่งคือ strtolower เป็นคำสั่งในการแปลงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ให้เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งหมด และ strtoupper จะเป็นคำสั่งที่ใช้แปลงตัวอักษรพิมพ์เล็กเป็นตัวอักษร์พิมพ์ใหญ่ทั้งหมดตามตัวอย่างดังนี้

strtoupper คือ คำสั่งสำหรับทำให้สตริงเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์ใหญ่ของภาษา PHP

 รูปแบบการเขียน (Syntax)

string strtoupper (string $string)

ตัวอย่างโปรแกรม

<?

    echo $original_data = "Hello, Resolute Management Service:)";

    echo "<br/>";

    echo $strtoupper = strtoupper($original_data);

?>

ผลลัพธ์

Hello, Resolute Management Service:)

HELLO, RESOLUTE MANAGEMENT SERVICE 🙂

strtolower คือ คำสั่งสำหรับทำให้สตริงเป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก หรือตัวพิมพ์เล็กของภาษา PHP

รูปแบบการเขียน (Syntax)

string strtolower (string $string)

ตัวอย่างโปรแกรม

<?

    echo $original_data = "Hello, Resolute Management Service:)";

    echo "<br/>";

    echo $strtolower = strtolower($original_data);

?>

ผลลัพธ์

Hello, Resolute Management Service:)

hello, resolute management service:)

ucwords คือ คำสั่งสำหรับทำให้ตัวอักษรตัวแรกของแต่ละคำในสตริงหรือตัวอักษรเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ของภาษา PHP

รูปแบบการเขียน (Syntax)

string ucwords(string $string)

ตัวอย่างโปรแกรม

<?

    echo $original_data = " hello, resolute management service:)";

    echo "
";


    echo $strtoupper = ucwords($original_data);

?>

ผลลัพธ์

hello, resolute management service:)

Hello, Resolute Management Service 🙂

ucfirst คือ คำสั่งสำหรับทำให้ตัวอักษรตัวแรกของสตริงหรือตัวอักษรเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ของภาษา PHP

รูปแบบการเขียน (Syntax)

string ucfirst(string $string)

ตัวอย่างโปรแกรม

<?

    echo $original_data = " hello, resolute management service:)";

    echo "<br/>";

    echo $strtoupper = ucfirst($original_data);

?>

ผลลัพธ์

hello, resolute management service:)

Hello, resolute management service:)

Write a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *