การตัด string ในรูปแบบต่างๆ ด้วย JavaScript

string

การตัด string ในรูปแบบต่างๆ ด้วย JavaScript

1. substring(From,To)
From: คือตำแหน่งเริ่มต้น (สามารถมีค่าติดลบได้ แต่จะถูก convert เป็น 0)
To: คือตำแหน่งสิ้นสุด ถ้าไม่ระบุจะใช้ตำแหน่งของตัวสุดท้าย (สามารถมีค่าติดลบได้ แต่จะถูก convert เป็น 0)

"Hello World".substring(2, 6);

และเรายังสามารถทำแบบนี้ได้อีก

"Hello World".substring(2); => "llo World"
"Hello World".substring(-2); => " Hello World"
"Hello World".substring(2, -2); => "He"
"Hello World".substring(2, 0); => "He"

from กับ to สามารถเป็นค่าติดลบได้แต่จะถูกแปลงค่าเป็น 0 ดังนั้น

substring(-3) == substring(0)
substring(3, -4) == substring(3, 0)

2. substr(From,Length)
From: คือตำแหน่งเริ่มต้น (สามารถมีค่าติดลบได้ แต่จะถูก convert จากสูตร length + ค่าที่ติดลบ)
Length: คือ จำนวนของตัวอักษรที่จะดึง ถ้าไม่ระบุจะยาวถึงตัวสุดท้าย(ถ้าเป็นค่าติดลบจะถูก Convert เป็น 0)

Hello World.substr(2, 3);

และเรายังสามารถทำแบบนี้ได้อีก

"Hello World".substr(3); => " lo World"
"Hello World".substr(-3); => " rld"
"Hello World".substr(3, -3); => ""
"Hello World".substr(3, 0); => ""

3. slice (From,To)
From: คือตำแหน่งเริ่มต้น (สามารถมีค่าติดลบได้ แต่จะถูก convert จากสูตร length+ ค่าที่ติดลบ)
To: คือตำแหน่งสิ้นสุดถ้าไม่ระบุจะใช้ตำแหน่งของตัวสุดท้าย (สามารถมีค่าติดลบได้ แต่จะถูก convert จากสูตร length + ค่าที่ติดลบ)

var stringValue = “Hello World”;
stringValue.slice(3, 7); => “lo W”
stringValue.slice(3);  => “lo World”
stringValue.slice(-3);  => “rld”
stringValue.slice(3, -4); => “lo W”

หมายเหตุ วิธีการมองค่าติดลบใน  slice ก็เหมือนกับการนับตำแหน่งมาจากด้านหลังขึ้นมาข้างหน้าครับ

สรุปผล

substring

Write a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *