MOBILE APPLICATION

ออกแบบและสร้างแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone และ Tablet เพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งเสริมธุรกิจของคุณให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น

ออกแบบและสร้างแอพพลิเคชั่นตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ทางการตลาด ส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น

FEATURES

  • iOS and Android
    รองรับระบบ OS ทั้ง iOS และ Android
  • Optimization
    มีระบบที่เสถียร รวดเร็ว ทำให้ Application มีการทำงานและประสิทธิภาพที่ดี

ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท/เดือน