MEDIA MARKETING

ทำ Content ในรูปแบบวีดีโอเพื่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวความยาว 3-5 นาที
มีอุปกรณ์การถ่ายทำพร้อมตัดต่อโดยทีมงานมืออาชีพ

MEDIA MARKETING

ทำ Content ในรูปแบบวีดีโอเพื่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวความยาว 3-5 นาที มีอุปกรณ์การถ่ายทำพร้อมตัดต่อโดยทีมงานมืออาชีพ

Interview

รูปแบบการพูดคุย สัมภาษณ์ เหมาะกับการแนะนำบริษัท
สินค้า และบริการ อย่างเข้าใจง่าย

Review

เหมาะสำหรับการบรรยายสรรพคุณสินค้าหรือบริการ

Movie

นำเสนอในรูปแบบเรื่องราว มีบทพูด มีสคริปให้

Interview

รูปแบบการพูดคุย สัมภาษณ์ เหมาะกับการแนะนำบริษัท สินค้า และบริการ อย่างเข้าใจง่าย

Review

เหมาะสำหรับการบรรยายสรรพคุณสินค้าหรือบริการ

Movie

นำเสนอในรูปแบบเรื่องราว มีบทพูด มีสคริปให้

ทำ Content ในรูปแบบวีดีโอเพื่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว เพื่อเผยแพร่ลงบน youtube, Facebook, และโซเชียลมีเดียอื่นๆ

FEATURES

ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท/เดือน

ทำ Content ในรูปแบบวีดีโอเพื่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว เพื่อเผยแพร่ลงบน youtube, Facebook, และโซเชียลมีเดียอื่นๆ

FEATURES

ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท/เดือน

ทำ Content ในรูปแบบวีดีโอเพื่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว เพื่อเผยแพร่ลงบน youtube, Facebook, และโซเชียลมีเดียอื่นๆ

FEATURES

ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท/เดือน