Management Information System (MIS)

ระบบที่สนับสนุนให้ผู้บริหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมและการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

Management Information System
(MIS)

ระบบที่สนับสนุนให้ผู้บริหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมและการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

ฟรี SSL

ระบบความปลอดภัยเว็บไซต์ ในการรับส่งข้อมูลเว็บไซต์คุณปลอดภัย

ฟรี จดโดเมน

ให้คุณได้มีชื่อเว็บไซต์เป็นของคุณเอง ที่คุณตั้งเองไม่ซ้ำใครแน่นอน เราจดโดเมนให้

พี่นที่เว็บ 10 GB

มีพื้นที่เว็บไซต์ให้ถึง 10 GB ใส่ได้ทั้งคลิปวีดีโอทั้งภาพแบบจุใจ

รองรับ responsive

ออกแบบและสร้างบนทุก platform ทั้งบน PC Smart Phone และ Tablet

ฟรี SSL

ระบบความปลอดภัยเว็บไซต์ ในการรับส่งข้อมูลเว็บไซต์คุณปลอดภัย

ฟรี จดโดเมน

ให้คุณได้มีชื่อเว็บไซต์เป็นของคุณเอง ที่คุณตั้งเองไม่ซ้ำใครแน่นอน เราจดโดเมนให้

พี่นที่เว็บ 10 GB

มีพื้นที่เว็บไซต์ให้ถึง 10 GB ใส่ได้ทั้งคลิปวีดีโอทั้งภาพแบบจุใจ

รองรับ responsive

ออกแบบและสร้างบนทุก platform ทั้งบน PC Smart Phone และ Tablet

ระบบที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ เพื่อให้สามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้ง สารสนเทศภายในและภายนอกสารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต

FEATURES

ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท/เดือน

MIS 3
MIS 3

ระบบที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ เพื่อให้สามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้ง สารสนเทศภายในและภายนอกสารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต

FEATURES

ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท/เดือน

MIS 3

ระบบที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ เพื่อให้สามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้ง สารสนเทศภายในและภายนอกสารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต

FEATURES

ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท/เดือน