Enterprise Resource Planning (ERP)

ระบบที่ช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด

Enterprise Resource Planning (ERP)

ระบบที่ช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด

ฟรี SSL

ระบบความปลอดภัยเว็บไซต์ ในการรับส่งข้อมูลเว็บไซต์คุณปลอดภัย

ฟรี จดโดเมน

ให้คุณได้มีชื่อเว็บไซต์เป็นของคุณเอง ที่คุณตั้งเองไม่ซ้ำใครแน่นอน เราจดโดเมนให้

พี้นที่เว็บ 10 GB

มีพื้นที่เว็บไซต์ให้ถึง 10 GB
ใส่ได้ทั้งคลิปวีดีโอทั้งภาพแบบจุใจ

รองรับ responsive

ใช้งานได้ทุกขนาดหน้าจอแสดงผล
ขนาดมุมมองเว็บไซต์ปรับตามขนาดจอภาพ

ฟรี SSL

ระบบความปลอดภัยเว็บไซต์ ในการรับส่งข้อมูลเว็บไซต์คุณปลอดภัย

ฟรี จดโดเมน

ให้คุณได้มีชื่อเว็บไซต์เป็นของคุณเอง ที่คุณตั้งเองไม่ซ้ำใครแน่นอน เราจดโดเมนให้

พี้นที่เว็บ 10 GB

มีพื้นที่เว็บไซต์ให้ถึง 10 GB
ใส่ได้ทั้งคลิปวีดีโอทั้งภาพแบบจุใจ

รองรับ responsive

ใช้งานได้ทุกขนาดหน้าจอแสดงผล
ขนาดมุมมองเว็บไซต์ปรับตามขนาดจอภาพ

ระบบที่ช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โย ERP นั้นสามารถประยุกต์ให้ใช้ได้ในหลายธุรกิจ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทได้ดี หากคุณต้องการบูรณาการการทำงานของแต่ละหน่วยงานเข้าไว้ภายในระบบเดียว ERP คือคำตอบ

FEATURES

ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท/เดือน

ระบบที่ช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โย ERP นั้นสามารถประยุกต์ให้ใช้ได้ในหลายธุรกิจ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทได้ดี หากคุณต้องการบูรณาการการทำงานของแต่ละหน่วยงานเข้าไว้ภายในระบบเดียว ERP คือคำตอบ

FEATURES

ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท/เดือน

kisspng-enterprise-resource-planning-software-testing-pene-erp-corewin-5b8169eb28f038.7851452515352079151677

ระบบที่ช่วยวางแผนและจัดการฐานข้อมูลองค์กร เพื่อให้มีการบริหารและใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โย ERP นั้นสามารถประยุกต์ให้ใช้ได้ในหลายธุรกิจ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภทได้ดี หากคุณต้องการบูรณาการการทำงานของแต่ละหน่วยงานเข้าไว้ภายในระบบเดียว ERP คือคำตอบ

FEATURES

ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท/เดือน