Carbon Footprint Calculation

ระบบช่วยคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาพวะโลกร้อน

Carbon Footprint Calculation

ระบบช่วยคำนวนคาร์บอนฟุตพริ้นที่เกิดจากการทำกิจกรรมต่างๆของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาพวะโลกร้อน

คำนวนตามหลักองค์การมหาชน

คำนวณตามหลักการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รองรับ responsive

ใช้งานได้ในทุกหน้าจอแสดงผล ปรับเปลี่ยนขนาดเว็บไซต์ตามอุปกรณ์

มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา

ยินดีให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการพัฒนาระบบ แก้ไขปัญหาการใช้งานให้เสมอ

คำนวนตามหลักองค์การมหาชน

คำนวณตามหลักการขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รองรับ responsive

ใช้งานได้ในทุกหน้าจอแสดงผล ปรับเปลี่ยนขนาดเว็บไซต์ตามอุปกรณ์

มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา

ยินดีให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการพัฒนาระบบ แก้ไขปัญหาการใช้งานให้เสมอ

ระบบคำนวนปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

FEATURES

ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท/เดือน

kisspng-carbon-footprint-ecological-footprint-low-carbon-e-footprint-5ac77fb42e42d8.7761300315230237961895

ระบบคำนวนปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

FEATURES

ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท/เดือน

kisspng-carbon-footprint-ecological-footprint-low-carbon-e-footprint-5ac77fb42e42d8.7761300315230237961895

ระบบคำนวนปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

FEATURES

ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท/เดือน